Zwinglianism

Zwinglianism
едно от теченията на Реформацията на шестнадесети век. в част от Швейцария и Германия. Основателят е У. Цвингли. Още в XVI век. основно се сляха с калвинизма.

Big речник Културология. , Kononenko B.I. 2003.


.