Зороастризма

зороастризма
дуалистична древна иранска религия, създаването на която се приписва на пророка Заратустра (Зороастър). Зороастризмът най-накрая се оформя през 7-ми век. Преди новата ера. д. Основното нещо в зороастризма - учението за постоянната борба в света на две противоположни принципа: на доброто, светлината персонифицирано божество Ахура Мазда (Ормузд), и злото, олицетворени от тъмния бог Ариман (Ариман). Зороастризма, присъщи есхатологичните идеи за края на света, задгробен живот наградата, окончателното решение и за възкресението на мъртвите, непорочното зачатие на бъдещия спасител, който имаше голямо влияние върху юдаизма и християнството.

Big речник Културология. , Kononenko B.I. 2003.


.