Ziggurat

Ziggurat
стъпало кула в месопотамската храмова конструкция.

Big речник Културология. , Kononenko B.I. 2003.


.