Световна култура

Световна култура
синтез на най-добрите постижения на всички национални култури от различни народи, от древни цивилизации до наши дни.

Big речник Културология. , Kononenko B.I. 2003.


.