Семинари

Гилдии
комбиниране на занаятчии в градовете (единични или свързани с тях дисциплини) за защита срещу посегателствата на феодалите и да се осигури монопол магазини членовете на производството и търговията с занаяти на. Най-голямото развитие е в Западна Европа през XIII-XIV в. С появата на капитализма започнаха да възпрепятстват развитието на индустрията и през деветнадесети и деветнадесети век бяха отменени от законодателството.

Big речник Културология. , Kononenko B.I. 2003.


.