Синагогата

Синагога
( гръцки Synagoge -. Събрание) в юдаизма на молитва, както и общността на вярващите.

Голям обяснителен речник за културологията. , Kononenko B.I. 2003.


.