Акведукт

акведукт
(вода) - повдигнат на високи арки като мост, отворен или затворен канал за снабдяване на града с вода, най-вече в древния Рим.

Big речник Културология. , Kononenko B.I. 2003.


.