Ащарак

Ащарак
градът, Армения. Един от най-древните градове на Армения, името на ръка. Ащарак "Кулата" .

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.