Arzrum

Arzrum
Ерзурум

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.