Има

са
Aare, river, lp на Рейн; Швейцария. Споменава се в 410 g. като Aha, от 778 g. Agag, sovr. Aage. От и. -Д. базата на "изтичане, изтичане" .

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.


.