Impose

Приложете
арката. вижте Ryukyu

Географски световни имена: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.