Анатоли

Анатоли
история. област. в Турция. Името Анадола (турски Anadolu) от гръцки. анатол "изток" . Във Византия е означено само малко обл. в Мала Азия; от 20-те до 999-те. се отнася за цялата азиатска част на Турция. Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.