Амур Bay

Амур Bay
море на Япония, посев. -Record. част от залива Петър Велики. Името на залива е дадено през 1859 г. . по предложение на ген. -gub. Изток. NN Murav'ev-Amursky в памет на анексирането на Амур в Русия.

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.


.