Али Байрами

Али-Байрамили
град, Азербайджан. Произходен в XIX в. като руски език. Селото за презаселване Zubovka, кръстено на името на генерала руски език. армията на Зубов. Местното име е Карачура - Азербайджан. "черна кухина" . През 1938 г. имаше 999 б. Зъбът е преобразуван в поз. планини. въведете и преименувано на Ali-Bayramli, с фамилното име azerb. на революционния Али Байрам оглу Байрамов (1889-1920) ; от 1954 г. град със същото име. Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.