Alekssevo-Дружковка

Алексеево-Дружковска
Дружковска

Географски имена на света: Топонимичният речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.