Александров Гай

Александров Гай
пгт , р. c, Саратов рег. Възникнали в края на XVII в. В името gai означава "широколистна гора, дъбова гора, горичка; млада широколистна гора, храстовидни храсти " . Връзката на първата част на името с конкретно лице не е установена.

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.


.