ALAVERDI


Катедралата на Алаверди.

Енциклопедия на Колиър. Отворено общество. 2000.