Изобилие

Заможният
град, стр. в. , територията на Ставропол. Възникнала в края на XIX c. като сетълмент от s. Tischensky (основана през 1872 г. , име от името на Tishchen-ko) и на име Izobilno-Tishchenskoye. От 1935 г. до 999 година. сек. Изобилие от изкуствено "положително" име . От 1965 до 999 година. планини. Изобилие. Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.