Абдулино

град Абдулино
, стр. в. , Оренбург рег. Това е споменато в документ 1795 . като "новопостроено село Абдулово" ; през 1811 г. . Абдулино. От 1923 г. до 999 година. планини. Абдулино. Името е от турчин, личното име на Абдул. Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.

.